Serena Giuditta

Serena Giuditta

Ciao mi presento! :) Sono Serena, per gli amici Giuggy, e sono una studentessa italiana di ingegneria edile architettura con tante passioni artistiche.
Serena Giuditta
Altre idee da Serena
: The Infinite Staircase

: The Infinite Staircase

Vines and Vintner Beautify a Tuscan Hill Archea Architects’ Headquarters for Antinori Winemakers

Vines and Vintner Beautify a Tuscan Hill Archea Architects’ Headquarters for Antinori Winemakers

15 Famous Landmarks Zoomed Out To Show Their Surroundings More

15 Famous Landmarks Zoomed Out To Show Their Surroundings More

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

Image 30 of 32 from gallery of Vigário House / AND-RÉ. Plan

Image 30 of 32 from gallery of Vigário House / AND-RÉ. Plan

CHI TIẾT MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2 I GIỚI THIỆU Khi học môn này bạn sẽ biết đến 1 khái niệm trong kiến trúc , đó là DIỄN HỌA . Nói đơn giản...

CHI TIẾT MÔN ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2 I GIỚI THIỆU Khi học môn này bạn sẽ biết đến 1 khái niệm trong kiến trúc , đó là DIỄN HỌA . Nói đơn giản...

Lake House Pool - Clancy Moore Architects

Lake House Pool - Clancy Moore Architects

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

이미지를 클릭하면 창이 닫힙니다.

‘건강과 도시’(HealthUrban)를 주제로 한 ‘제21회 대전시 건축대전’ 대상은 윤지혜·김햇님(한밭대 4년) 씨의 ‘도심 속 예술의 켜, 골목을 재구성하다’가 차지했다.대전시건축가협회는 미래 건축가의 등용문인 대전시건축대전 1차 심사에서 총 90작품에 이어 2차...

‘건강과 도시’(HealthUrban)를 주제로 한 ‘제21회 대전시 건축대전’ 대상은 윤지혜·김햇님(한밭대 4년) 씨의 ‘도심 속 예술의 켜, 골목을 재구성하다’가 차지했다.대전시건축가협회는 미래 건축가의 등용문인 대전시건축대전 1차 심사에서 총 90작품에 이어 2차...